Pojišovny

Naše zubní ordinace má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišovnami:

  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišovna
  • 201 - Vojenská zdravotní pojišovna
  • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišovna
  • 207 - Oborová zdravotní pojišovna zaměstnanců bank a pojišoven
  • 211 - Zdravotní pojišovna ministerstva vnitra